[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Welcome to duurzaamlijst--

Welcome to the duurzaamlijst mailing list!

Please save this message for future reference. Thank you.

If you ever want to remove yourself from this mailing list,
you can send mail to <majordomo@ddh.nl> with the following
command in the body of your email message:

  unsubscribe duurzaamlijst duurzaamlijst-archief@ddh.nl

If you ever need to get in contact with the owner of the list,
(if you have trouble unsubscribing, or have questions about the
list itself) send email to <owner-duurzaamlijst@ddh.nl> .
This is the general rule for most mailing lists when you need
to contact a human.

 Here's the general information for the list you've subscribed to,
 in case you don't already have it:

[Last updated on: Thu Sep 16 0:26:33 1999]

    Welkom op de Duurzaamlijst!


De Duurzaamlijst is een mailing list voor nieuws, aankondigingen,
opinie en overleg rond Duurzame ontwikkeling en (Lokale) Agenda
21.


    Wat is een 'E-mail mailing list'?

Een E-mail mailing list werkt feitelijk net zo als een 'gewone'
mailing list: iedereen op de adressenlijst (elke abonnee) krijgt
het zelfde bericht. Het verschil is dat een E-mail mailing list
twee-richting verkeer mogelijk maakt: Niet alleen diegene die de
adressenlijst (en een stapel postzegels) bezit kan een mailing
verzenden, maar iedereen kan dat, simpelweg door een E-mail te
zenden naar duurzaamlijst@ddh.nl. Achter dat adres gaat feitelijk
de adressenlijst schuil. Vervolgens neemt een heus robotje
(Majordomo) op de dDH computer u alle rompslomp uit handen.
Majordomo maakt een stapel kopieen, adresseert alles en doet het
bericht direct op de post. Binnen enkele minuten ligt uw bericht
in de E-mail postbussen van alle abonnees.

De abonnees van de Duurzaamlijst zijn mensen en organisaties die
net als u actief zijn op gebied van duurzame ontwikkeling, plus
een aantal media. Precies de juiste doelgroep voor uw nieuws,
ideeen, voorstellen en vragen.


     Publiciteitskanaal

U kunt de mailing list gebruiken als publiciteitskanaal voor uw
persberichten, aankondigingen, het programma van een thema-avond,
enz. Goedkoop, snel en milieuvriendelijk.


     Opinie en overleg

Dit vraagt vooral grote zelfdiscipline van alle deelnemers. Een
mailing list kan een uitstekend platform zijn voor het uitwisse-
len van ideeen en het smeden van plannen. Maar dat kan alleen als
iedere deelnemer de geldende fatsoensregels naleeft (de beroemde
'netiquette'). Bedenk overigens dat de Duurzaamlijst niet beslo-
ten is: Iedereen met interesse kan zich zelf abonneren. Dat
vergroot het bereik, maar betekent ook dat de Duurzaamlijst niet
het juiste kanaal is voor strikt vertrouwelijke informatie.

Het abonneebestand van de Duurzaamlijst is een breed samengesteld
gezelschap, bestaande uit milieu-activisten, studenten, organisa-
ties, ambtenaren, politici en (duurzame) ondernemers uit Belgie
en Nederland.


    Berichten posten

Alle abonnees kunnen zelf berichten insturen, er is geen redactie
of andere toetsing. Uw bericht wordt onmiddellijk verstuurd naar
de E-mail postbussen van alle abonnees.
Iedereen heeft daarbij z'n eigen verantwoordelijkheid, slechts in
geval van uitwassen zal de beheerder ingrijpen.
U post berichten aan de Duurzaamlijst via het adres:
duurzaamlijst@ddh.nl
Let op: als u geen abonnee bent, kunt u geen berichten insturen.


    Openbaar

Iedereen kan zichzelf abonneren, de Duurzaamlijst is een open-
baar, publiek kanaal met een zo laag mogelijke drempel. Daardoor
is de lijst echter niet het juiste kanaal voor de verspreiding
'vertrouwelijke informatie'.
Op dDH wordt een archief van de Duurzaamlijst bijgehouden, zie
daarvoor http://www.ddh.nl/duurzaam

De lijst met abonnees op de dDH server bestaat alleen uit E-mail
adressen, zonder enig ander gegeven. Deze lijst is alleen door
abonnees op te vragen.


    'Huisregels'

- De Duurzaamlijst is 'in principe' Nederlandstalig, maar u mag
 belangrijke Engelstalige berichten doorsturen. Een korte Neder-
 landstalige inleiding of samenvatting bovenaan het bericht
 wordt daarbij zeer op prijs gesteld.
- Stuur alleen berichten bestaande uit 'platte tekst' (c.q.
 ASCII, 'plain text' of 'DOS tekst'). Dus GEEN attachments van
 Word-bestanden of andere programma-eigen formaten, HTML-ver-
 sies, adreskaartjes, afbeeldingen of muziekjes.
- Stuur alleen berichten waarvan u verwacht dat ze voor meerdere
 abonnees interessant zijn.
- Twijfelt u of iets in de Duurzaamlijst thuishoort? Stuur dan
 een z.g.n. 'pointer': Een korte verwijzing naar meer info op
 een website of in een nieuwsgroep. Of biedt aan geinteresseer-
 den nadere info te sturen.
- Reageert u op een bericht uit de Duurzaamlijst? Let even op
 welk adres u kiest: Aan de hele lijst en dus inclusief de
 afzender of alleen aan de afzender voor een persoonlijke reac-
 tie.
- Commerciele mededelingen. Een heikel punt: de Duurzaamlijst
 dient uiteraard geen kanaal te worden voor spam (ongevraagde
 E-mail reclame). Aan de andere kant zijn juist 'duurzame onder-
 nemers' vaak de meest concrete doeners en zijn hun producten en
 diensten extra interessant voor de doelgroep van de Duurzaam-
 lijst. En werkelijk duurzame producten en diensten behoeven
 geen slinkse verkooppraat.
 Daarom graag korte, feitelijke mededelingen, liefst met een
 'pointer' naar meer informatie.
- Bedenk dat alleen abonnees berichten kunnen posten (anti-spam
 maatregel). Geef daarom het E-mail adres van de Duurzaamlijst
 (duurzaamlijst@ddh.nl) niet aan niet-abonnees om berichten in
 te sturen. U kunt zelf uiteraard wel berichten insturen namens
 of op verzoek van een niet-abonnee (maak in uw bericht dan even
 duidelijk dat het een doorgestuurd c.q. 'forwarded' bericht
 is).

Meer over E-mail mailing lists (netiquette, attachments, abonne-
ren, enz.) is te vinden op http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist


    Abonneren en opzeggen

Het onderhoud van de duurzaamlijst is geautomatiseerd met de
bekende mailing list robot 'Majordomo'. Abonneren en opzeggen kan
heel simpel via de 'abonneer-automaat' op de dDH website
(http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine).

Per E-mail kan uiteraard ook. Iedereen kan zelf opdrachten sturen
aan: majordomo@ddh.nl
Een onderwerp/subject is niet nodig, de opdracht schrijft u in
het tekstdeel van uw bericht.

- Om te abonneren stuurt u de tekst:

 subscribe duurzaamlijst
 end

Majordomo vraagt u daarna per E-mail om een bevestiging, ter
controle.

- Om op te zeggen stuurt u de tekst:

 unsubscribe duurzaamlijst
 end

Bij problemen: Neem contact op met Boyd Noorda (beheer) op 070-
3654124 of boyd@


    Gratis

De duurzaamlijst is een gratis service van dDH, een onafhankelijk
Internetplatform voor maatschappelijke organisaties.
Sponsoring Internetverkeer: IXE (http://www.ixe.net).
Apparatuur: WEBkeys (http://www.ddh.nl/webkeys/).
Pro-deo onderhoud en beheer: Boyd Noorda van Socia Media
(http://www.sociamedia.nl/home.html).

dDH is non-profit en blijft 'in de lucht' dankzij bijdragen van
haar gebruikers en initiatiefnemers. Een bijdrage is dus altijd
welkom ;-)
Giro 4531084 van 'Stichting Digitaal Den Haag' te Den Haag,
vermeldt: gift. Meer informatie op http://www.ddh.nl/info

                - - -