[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzame criteria in relatie tot leeftijd van dieren.TrendBreuk retailformule ondersteunt alleen de verkoop van vlees van
volwassen dieren
http://www.animalfreedom.org/paginas/nieuws/perstrendbreuk.html
In de vleesindustrie worden de dieren met veel kunstmatige middelen zo snel
mogelijk tot een slachtrijp product klaargemaakt. Dit betekent dat
consumptiedieren zelden de puberfase bereiken. Zou een dier in de
veehouderij niet het recht hebben om volwassen te worden? Wanneer de
TrendBreuk retailformule de consumptie van jong biologisch vlees bevordert
door 25% korting te geven zou het hiermee ook meer dieren dit onrecht
aandoen. Daarom heeft internetactiegroep Animal Freedom gevraagd om in het
kader van een Duurzame Landbouw meerdere criteria voor de TrendBreuk
producten te stellen. De Stichting TrendBreuk i.o. is met Animal Freedom
overeengekomen dat de nieuwe retailformule alleen de vleesafzet zal
bevorderen van dieren die de volwassen leeftijd hebben bereikt en die
diervriendelijk hebben geleefd.
Op initiatief van natuurwinkel de Biotoop uit Leeuwarden is dit jaar het
TrendBreuk systeem opgestart om de consument te bewegen om duurzame
natuurvoedingsproducten te kopen en tegelijkertijd geld te besparen.
Het TrendBreuk systeem houdt in dat de consument een maandabonnement afsluit
voor het bedrag van 31 gulden en zich daarmee het recht verwerft om in
natuurvoedingswinkels of later via internet ecologische producten te kopen
tegen 25% korting.
Aan het Trendbreuksysteem gekoppeld is het Green Smiles systeem. Dit Green
Smiles systeem is een spaarsysteem. Op elk product in het Trendbreuksysteem
zit 1 of meer spaarpunten. Met de spaarpunten wordt biologische grondaankoop
gefinancierd en daarmee het omschakelen voor boeren naar ecologische
bedrijfsvoering gesteund. De tegenwaarde van 1 spaarpunt is 10 cent. Van elk
dubbeltje krijgt de consument 1 cent die hij kan beleggen in ecologische
projecten binnen het Trendbreuksysteem. Na verloop van een aantal jaren kan
hij zijn belegging weer in geld omzetten. Dus de consument krijgt pas harde
valuta nadat hij heeft geïnvesteerd en de verzilveringtermijn is verstreken.
De overige 9 cent wordt door de Trendbreukorganisatie voor de aankoop van
grond voor biologische en biodynamische landbouw.
In het TrendBreuk systeem worden alleen diervriendelijke producten
opgenomen. Lams- of kalfsvlees zult u daar niet in aantreffen omdat het
slachten van jonge dieren principieel in strijd wordt geacht met
dierenrechten. De consument moet meer en beter geïnformeerd worden over de
omstandigheden waaronder het dier heeft geleefd. Ter bevordering van
dierenwelzijn wordt gepleit voor vermelding van een aantal gegevens op het
etiket van vlees. Vlees moet volledige traceerbaar zijn en worden verkocht
met 4 kenmerken, 1 voor het land van geboorte, 1 voor het land waar het dier
leefde, 1 voor het land waar het is geslacht en 1 voor het land waar het
vlees is verwerkt. Uiteraard wordt het aanbevolen dat een consument alleen
dat vlees koopt dat afkomstig is van dieren waarmee niet (toen het nog
leefde) over landsgrenzen heen is gesleept. Verder moet op de verpakking van
vlees de leeftijd in weken worden vermeld waarop het dier is geslacht.
Mensen moeten kunnen kiezen voor een dier dat een minimumleeftijd heeft
gehaald. Tenslotte moet op de verpakking van vlees worden vermeld de score
op een welzijnsschaal van het bedrijf waarop het dier heeft geleefd. Deze
welzijnsschaal is gebaseerd op relevante factoren die het welzijn van het
dier bepalen. Hoe hoger de score hoe hoger het welzijn van het dier tijdens
het leven was. 17 april promoveerde Marc Bracke op een dergelijke
welzijnsmeetlat.
Het TrendBreuk systeem wordt als pilot eerst nog in het Noorden van
Nederland uitgeprobeerd. De draagkracht voor de pilot wordt onderzocht door
de Rijksuniversiteit Groningen en het van Hallinstituut uit Leeuwarden. Een
enquête moet inzicht geven of de consument wel zulke vergaande dierenrechten
als voorwaarden aan vleesproducten wil stellen:
http://www.animalfreedom.org/trendbreukenquete.htm
Naast kopen in natuurvoedingswinkels kan de consument over enkele maanden
producten bestellen via internet. Mits op tijd aangemeld wordt deze
bestelling nog dezelfde dag bezorgd op een plaats waar de consument dat wil.
Als dat op het bedrijf is waarop hij of zij werkzaam is, dan is dat voor
alle partijen het gemakkelijkst. Via de site van Ekodirect worden
bijvoorbeeld ’s ochtends bij aanvang van de werkdag de boodschappen besteld.
De ecologische groothandel maakt het boodschappenpakket gereed en Wehkamp
zorgt ervoor dat de spullen nog dezelfde dag bezorgd worden.
Noot voor de redactie:
TrendBreuk en Ekodirect: http://www.ekodirect.com/TrendBreuk/welkom.htm
Animal Freedom: Bert Stoop, tel: 050-3144459, mail@b-stoop.demon.nl
Biotoop, H. Jurgens Redczus, tel: 058-2169360, agendazi@telekabel.nl
Animal Freedom. http://www.animalfreedom.org