[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] NOOIT MEER TSJERNOBYL! KERNENERGIE; HET WAS NEE EN HET BLIJFT NEE!!!Voor Ĺt geval het je ontgaan is; toch nog maar eens deze oproep:
Ter  gelegenheid van 15 jaar na Tsjernobyl (26 april 1986)
manifestatie tegen kernenergie in Nederland (en de rest van de wereld)
NOOIT MEER TSJERNOBYL!
KERNENERGIE; HET WAS NEE EN HET BLIJFT NEE!!!

***************************************************************************

Zaterdag 21 april Almelo
12.00 - 13.00 uur bijeenkomst bij hoofdpoort Urenco (verzamelen 11.30 NS
station de Riet
13.00 - 13.00 uur demonstratieve tocht naar centrum van Almelo
14.00 - 17.00 uur manifestatie in het centrum van Almelo
Hier zal informatie worden gegeven over de hele nucleaire keten tot en
met het militaire gebruik, waaronder de kernwapens in Nederland.
***************************************************************************

Nederland zei NEE tegen kernenergie ..........
Helaas is de Nederlandse houding ten aanzien van kernenergie niet
bepaald gunstig te noemen.
De situatie in Nederland op dit moment:
* Transporten van nucleair afval van Borssele naar La Hague (F) en van
Dodewaard naar Sellafield (GB) om daar opgewerkt te worden. Hierdoor
ontstaat er nog gevaarlijker materiaal. Bekend is dat rondom La Hague en
Sellafield het aantal kanker/leukemiegevallen veel hoger ligt dan
elders.
* Voor de ontmanteling van de kerncentrale van Dodewaard is gekozen voor
de ongunstige lange termijn.
* Ondanks dat Nederland zich duidelijk heeft uitgesproken tegen
kernenergie;
~ Borssele zou voor 2004 moeten sluiten; maar daar ziet het niet naar
uit.
~ wordt er wel kernenergie ge´mporteerd. o.a. de NS rijdt deels op
kernenergie.
~ wordt er nucleaire brandstof geŰxporteerd voor kernenergiecentrales in
de rest van de wereld.
   Geproduceerd door Urenco in Almelo (vandaar deze lokatie). Urenco is
een belangrijke schakel aan het begin van de keten. Het is van belang
dat de keten zo vroeg mogelijk wordt onderbroken ipv het te laten
verwerken tot plutonium (alleen geschikt voor kernwapens of de zeer
gevaarlijke plutoniumreactor die inmiddels heeft afgedaan) of een nog
grotere hoogradioactieve afvalberg.
* Tijdens de klimaattop in Den Haag in november bleek dat de nucleaire
lobby heel hard zijn best doet om kernenergie door te drukken als
oplossing voor het CO2 probleem.
* Zelfs binnen de Verenigde Naties wordt in beraad genomen of
kernenergie als oplossing kan dienen.

Vandaar, ter gelegenheid van de 15 jarige herdenking van de ramp in
Tsjernobyl, gaan we de nucleaire nachtmerrie wederom onder de aandacht
brengen.
Laat je stem horen want het is harder nodig dan ooit!
Meer informatie op http://www.ddh.nl/duurzaam

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam