[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Themadag natuurtuin en bouwkunst, 28 mei BeuningenBericht afkomstig van Stichting Oase, Beuningen 

Themadag 'Natuurtuin en bouwkunst een organisch samenspel?' 

Op 28 april aanstaande is het eindelijk zover: ons lemen paviljoentje 
zal echt in gebruik worden genomen. Hoe kun je dat beter doen dan met 
allen, die een praktische bijdrage aan de totstandkoming van dit 
bijzondere gebouwtje geleverd hebben - als vrijwilligers, professionals 
of financiers. Als bescheiden dankbetuiging willen wij hen in 
Beuningen een mini-symposium met vier interessante lezingen, eten en 
drinken en een afsluitend feestje met muziek en een hapje en drankje 
aanbieden. 
Ook andere belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om aan dit 
programma deel te nemen en (hernieuwd) kennis te maken met het 
paviljoentje en de werkers. 

Programma: 

 vanaf 10.30: koffie/thee met iets lekkers 
 11.00-11.45: 'Organisch bouwen in een natuurrijke tuin', dialezing 
       Stichting Oase 
 11.45-12.30: 'Leembouw in een ruimer perspectief', dialezing door 
       ir. Sjap Holst ('Ecodesign', Geldrop) 
 12.30-14.00: lunchpauze. Mogelijkheid om de Oase-tuin en het 
       paviljoen te bezichtigen. 
       In het paviljoen is een kleine tentoonstelling te zien 
       van Karel Dumon over leembouw als sociaal proces. 
 14.00-14.45: 'Daktuinen en organisch bouwen', dialezing door Paul van 
       Eerd (hoveniersbedrijf Copijn, Utrecht) 
 14.45-15.00: theepauze 
 15.00-15.45: 'Verweving van architectuur en natuur bij Gaudi en 
       Hundertwasser - ideeen voor stedenbouw in de toekomst', 
       dialezing door Josie Dubbeldam (Amsterdam) 
tot ca 16.15: vragen / discussie. 
       Daarna feestelijke afronding in de tuin tot ca. 19.00 uur. 

De dialezingen vinden plaats in de grote zaal van Cafe De Vrijboom (op 
de hoek van Heemstraweg / Kloosterstraat in Beuningen). 

Deelname aan de themadag is gratis voor alle mensen die in de loop van 
de jaren een bijdrage hebben geleverd aan de bouw van het lemen 
paviljoen in de Oase-tuin. 
Andere belangstellenden kunnen deelnemen door f. 45,- over te maken op 
giro 6727614 t.n.v. Stichting Oase te Beuningen, o.v.v. 'Themadag 
Natuurtuin en bouwkunst" (inclusief koffie/thee en lunch). 
Betaling ter plekke is eventueel ook mogelijk. Wel graag van te voren 
aanmelden. 

Later in het jaar (september / oktober) willen we nog enkele excursies 
in het kader van bovengenoemd thema organiseren. Wil je hiervoor een 
uitnodiging ontvangen, bel of schrijf ons dan: 

Stichting Oase 
Kloosterstraat 5a 
6641 KW Beuningen 
024-6771974 

------------- 
Meer informatie over het lemen paviljoen in de Oasetuin 

In de tuin van Stichting Oase is in de afgelopen jaren een bijzonder 
bouwwerk ontstaan: een lemen tuinpaviljoen, ontworpen door Sjap 
Holst (Ecodesign, Geldrop), een architect die zich in leembouw heeft 
gespecialiseerd en Monica Laurenti, een Italiaanse architecte die 
bij Ecodesign de kneepjes van het leembouwvak leerde. 
Marcel Doornweerd, aannemer/timmerman uit Utrecht heeft er, samen 
met een keur aan vakbekwame medewerkers voor gezorgd dat de bijzondere 
vormgeving ook daadwerkelijk uitgevoerd kon worden. 

Bij de leembouw zelf (stroleemtechniek) hebben vele vrijwillige handen 
meegeholpen met het mengen van leem, stro en water en het stampen 
van de dikke leemmuren; het stucen van de muren bleek ook een proces 
waar vrijwilligers en professionals elkaar aan konden vullen. 
In de laatste fase hielpen Karel Dumon (Dieren) en Martin Kaarsgaren 
(Amsterdam) ons met raad en daad, en Andre Schopman (Noorbeek, Zuid- 
Limburg) bracht samen met een Belgische collega de definitieve 
stuclaag op de buitenmuur aan. 
In de lemen muur (binnen) is een mozaiek aangebracht, 'De Steenbeek', 
gemaakt door Henk Hage, beeldend kunstenaar (klooster Beuningen). 
Deze "Steenbeek" hangt ook als aquarel in de informatiewinkel van 
Stichting Oase. De scherven van het mozaiek verzamelde hij uit het 
gravelpad, dat de tuin in het eerste jaar begaanbaar maakte. 

Beeldend kunstenaar Ruud Harmsen (Beuningen) heeft heel veel van het 
'steenwerk' in meer concrete zin voor zijn rekening genomen. Niet 
alleen de vloer (inclusief het vloermozaiek en het muurtje in het 
gebouw, ook de muurtjes rondom het terrasje en het terrasje zelf, 
als ook de bijzondere stenen constructies in en rond de vlinderheuvel 
zijn door hem, samen met Hubert Bastiaens, Paul van Eerd en andere 
vrijwilligers gerealiseerd. 

Het bijzonder fraai vormgegeven hoofddak, een vegetatiedak bestaande 
uit sedumsoorten, is 'begroend' door Ekogras in Zaltbommel; het bijdak 
en de afwatering door twee stagaires van de Middelbare Tuinbouwschool 
in Frederiksoord, Annemarie Pelletier en Marten Bakker. 

Bij de finishing touch hebben we hulp gehad van de beeldend 
kunstenaars Karim Muhyaddin, Jos Seeling (klooster Beuningen) en Ayad 
Celebi (Parijs). 

Financiele ondersteuning, sponsoren en daadwerkelijke hulp kwam van: 
VSB-fonds, Utrecht; Anjerfonds Gelderland; Steenfabriek Vogelensangh, 
Deest; Woonwinkel Atrium, Nijmegen; Marcel Doornweerd, Utrecht; Sjap 
Holst, Geldrop; bewoners het Groene Dak, Utrecht; Pieter van Balkum, 
Amsterdam; Hubert Bastiaens, Arnhem; Tom Boersma, Deventer; Hester de 
Beus, Amsterdam; Alex Cadee, Utrecht; Ayad Celebi, Parijs; Josie 
Dubbeldam, Amsterdam; Karel Dumon, Dieren; Jan Eekman, Vorden; Saskia 
Ellinger, Beuningen; Paul van Eerd, Utrecht; Vincent van Eerd; Dries 
van Eijk, Rotterdam; Kees Geljon, Utrecht; Hendrik ter Haar, 
Nijverdal; Henk Hage, Beuningen; Ruud Harmsen, Beuningen; Jaco 
Houweling en Mirjam Minderhout, Arnhem; Martin Kaarsgaren, Amsterdam; 
Ruud van Kempen, Amsterdam; Karim Muhyaddin, Beuningen; Lian van Oers, 
Gouda; Peter Peels, Utrecht; Arnold Plooy, Borculo; Hans de Raad, 
Nijmegen; Marta Resink, Eindhoven; Jose Seeling, Beuningen; Luc 
Stroman, Vaals; Diny Tebarts, Oss en anderen die ons door giften en 
helpende handen moreel en daadwerkelijk steunden. 

------ Einde doorgestuurd bericht ------------------------ 

* Zondag 20 mei Utopia ! Zie http://www.ddh.nl/duurzaam/utopia ! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam