[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] treinstakingsakties
Amsterdam, 7 april 2001

Aan Allen,

de achtergronden van de huidige situatie bij de NS, zijn de
introduktie van de marktwerking en de privatisering van de
NS.

Op het ogenblik voeren machinisten en kondukteurs strijd in
nederland voor een veilig, komfortabel, betrouwbaar en
betaalbaar openbaar vervoer per rail.
Door de direktie van de NS, vakbondsbestuurders en
vakbondsonderhandelaars zijn ze al verschillende keren
belazerd.
Al in juni 1999 wilden de leden van de vakbonden FNV, FSV en
VVMC de zgn. basisovereenstemming niet.
Er werd toen gezegd dat men bij het totaalakkord definitief
een beslissing kon nemen.
10 febr 2000 werd er een totaalakkoord door de
ondernemingsraad van de NS, de vakbonden en de direktie
gesloten, wat door een overgrote meerderheid van de leden
van de VVMC en FNV(FNV en FSV waren inmiddels gefuseerd)
werd afgewezen.

Het rijdend personeel zit met een groot probleem als gevolg
van de (afgedwongen) marktwerking en privatisering van de
NS.
Eeen groot deel van het NS-personeel voelt zich in de steek
gelaten door direktie en vakbonden en hebben zich inmiddels
georganiseerd in personeelskollektieven.

Vanuit het ROVER(S)NE(S)T, http://www.rovernet.nl/ komen
alleen nog maar aanvallen op het personeel.

Het ABC Amsterdam stelt nu het volgende voor:

- laten we een gezamenlijk(al die individuen en groepen, die
dit willen) projekt starten in het kader van de strijd tegen
de gedwongen privatisering van gemeenschapsdiensten zoals
het openbaar vervoer er een is.

- we starten bij DdH een website over dit onderwerp met een
diskussie/e-maillijst.

- we roepen het BN, het basisdemokraties netwerk op hier
hand-en spandiensten te verrichten.

- we roepen de miljeubeweging, de verkeers-en vervoergroepen
in nederland op mee te doen.

- we organiseren de maatschappelijke diskussie over de
voor-en nadelen van de privatisering en marktwerking van de
openbare diensten.

- we openen opnieuw de diskussie over "gratis" openbaar
vervoer in nederland en in europa.

-we organiseren de solidariteit met het rijdend personeel
van de NS, dmv fondswerving voor stakers, infobijeenkomsten
enz.

-we roepen werknemers van de andere openbare diensten, tram,
bus,taxi enz. op zich ook te mengen in de diskussies en
akties.

namens het ABC Amsterdam

gerard w.schut
 

 -----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam