[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nederland tekent voor deelname Europese Autovrije Dag
Persbericht LOAZ/Milieudefensie


Europese conferentie in Madrid. 
Nederland tekent voor deelname Europese Autovrije Dag.

Amsterdam, 26 maart 2001 --- Milieudefensie is verheugd dat 
Nederland vandaag, op een Europese conferentie in Madrid, heeft 
getekend voor aansluiting bij de jaarlijkse Europese Autovrije Dag. 
Beide organisaties dringen hier al jaren op aan bij de regering. Alle 
EU-landen (met uitzondering van Engeland) gingen Nederland 
reeds voor. Eurocommissaris Wallstrom, die de conferentie in 
Madrid toesprak verwelkomde Nederland als officiele deelnemer. Zij 
zei te verwachten dat het aantal deelnemende steden in 2001 
hierdoor zonder twijfel omhoog gestuwd zal worden.    

De ondertekening van de verklaring in Madrid betekent dat 
Nederland dit jaar, net als 25 andere Europese landen, op zaterdag 
22 september meedoet aan de Autovrije Dag. Op die dag zullen in 
deze Europese landen in totaal ruim duizend steden hun centrum 
sluiten voor autoverkeer. Door de ondertekening van de verklaring 
vandaag door een Nederlandse regeringsvertegenwoordiger zegt 
Nederland officieel toe de organisatie van de dag door gemeenten 
te promoten en faciliteren. Door de Autovrije Dag worden burgers in 
staat gesteld om andere vormen van transport te ontdekken en een 
gezondere en vriendelijker stad te beleven, aldus de verklaring.    

Het Landelijk Overleg Autovrije (Zon-)dag (LOAZ) en Milieudefensie, 
die de dag co÷rdineren, roepen dan ook alle Nederlandse 
gemeenten op om massaal mee te doen in september. Vorig jaar 
september deden 91 plaatsen mee aan de Autovrije Zondag. Alle 
vijfhonderd gemeenten in Nederland zijn vorige week 
aangeschreven met het verzoek om mee te doen op 22 september. 

Voor meer informatie:

LOAZ / Milieudefensie
Rene Danen (projectleider)
tel: 020 - 5507300
fax: 020 - 5507310
www.autovrijedag.nl
autovrij@milieudefensie.nl
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam