[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] debat over voedselveiligheid
Naar een politiek voor veilig voedsel
12.15-14.00 uur, Oudegracht 312, Utrecht

De Groene Brug (een platform van Groenen binnen GroenLinks) organiseert op
zaterdag 24 maart een forumdiscussie over de
landbouwcrisis in het licht van de voedselveiligheid.
We willen met de Groene Brug concrete voorstellen doen om de MKZ ramp te
bestrijden. Het is jammer dat Leijn Melse, een BD boerin die in het forum
zou zitten wegens maatregelen ter voorkoming van MKZ helaas niet komen.
We willen ondanks de actualiteit ook aan de hand van stellingen te
discussieren over vragen als:

-Hoe kan de kwaliteit van de landbouwproducten verbeterd worden, zowel met
het oog op voedselveiligheid als met het oog op milieu- en dierwelzijn?
-Hoe kunnen we de omschakeling naar biologisch boeren maximaal stimuleren en
hoe kunnen we de afzet van biologische en streekgebonden producten
bevorderen?
-Is de doelstelling van de Duitse minister Künast, twintig procent
biologische landbouw binnen tien jaar realistisch of wellicht te
voorzichtig?
-Hoe kan de overheid op de verschillende bestuurlijke niveaus bijdragen tot
een betere en veiliger voedselpolitiek?

De deelnemers aan het forum zijn:

*Roel van Duijn, statenlid Noord-Holland voor NHA/De Groenen
*Brigitte Langner, Milieudefensie
*Frans Lucassen, WLTO en vertegenwoordiger van de Stichting voor
streekgebonden productie
*Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde
*Geert Ritsema, campagnemedewerker genetische manipulatie Greenpeace
*Alexander de Roo, lid Europees Parlement voor GroenLinks

voorzitter: Margje Vlasveld, diëtist en gemeenteraadslid voor LWG/De Groenen

De aanwezigen in de zaal kunnen deelnemen aan het debat. De resultaten van
de discussie kunnen worden ingebracht als bouwstenen voor het
verkiezingsprogramma van GroenLinks.

U kunt zich
aanmelden voor deze themabijeenkomst bij Heleen de Mul: h.de.mul@zonnet.nl

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam