[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] NOOIT MEER TSJERNOBYLBeste mensen
Hierbij een oproep voor de manifestatie Nooit Meer Tsjernobyl, met een
speciaal verzoek aan iedereen die nog voor die tijd een blad/nieuwsbrief
oid uitbrengt , een oproep hiervoor te plaatsen.
Bedankt!
elise

***********************************************************************
Postbus 95214, 1090 HE Amsterdam
E - mail: bries11@euronet nl Tel: 020 - 6650273
website:  http://home.hetnet.nl/~antinucleair/
Giro: 6492958 tnv. NENO ovv Nooit Meer Tsjernobyl


NOOIT MEER TSJERNOBYL
zaterdag 21 april 2001, Almelo; Urenco, hoofdpoort

Zaterdag, 21 april 2001, 12.00 uur; Urenco (11.30 uur station ‘de
Riet’)
13.00 - 14.00 demonstratie naar Almelo centrum
en 14.00 uur Almelo centrum manifestatie(o.a. duurzame energiemarkt)

Op 26 april 2001 is het 15 jaar geleden dat in een kerncentrale in
Tsjernobyl zich een verschrikkelijke, nucleaire ramp voordeed.

De bedenkingen omtrent kernenergie groeiden......
Maar de arm van de nucleaire lobby is lang en machtig.
Nog steeds zitten we verstrikt in het nucleaire web.

Nederland sprak zich uit tegen kernenergie!

Dodewaard werd gesloten.
Borssele moet sluiten voor 2004 (............eerst zien dan geloven).
Maar...............
* In Almelo staat de uraniumverrijkingsfabriek Urenco.
Samen met de vestigingen in Duitsland en Groot-Brittanië
verantwoordelijk voor de levering van 10 tot 15 % van de
wereld‘behoefte’ aan brandstof voor kerncentrales.
* Sinds de liberalisering van de energiemarkt in Nederland zijn we nog
verder van huis; er wordt volop energie geïmporteerd uit kerncentrales
(vlak) over de grens.
En straling is dodelijk en kent geen grenzen!

Wij eisen meer investering in schone en duurzame energie
en beëindiging van gebruik van kernenergie.


Wie wil helpen om deze dag tot een succes te maken?
Informatie; “Nooit Meer Tsjernobyl” werkgroep
  Postbus 95214, 1090 HE Amsterdam
  bries11@euronet.nl

Bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer
van NENO; Nederlands Euregionaal Nucleair Overleg;
giro 6492958 ovv Nooit Meer Tsjernobyl 2001


Nooit Meer Tsjernobyl
2001
URENCO, Almelo
Waarom daar
* De grootste aandacht gaat meestal naar de transporten van afval uit de
centrales. De nucleaire cyclus zou zo vroeg mogelijk in het proces
gestopt moeten worden; hoe verder het proces hoe gevaarlijker het
materiaal
* Urenco is een goed voorbeeld van het hypocriete Nederlands nucleair
beleid en krijgt nog weinig aandacht.


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam