[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Bijeenkomst allochtone jongeren en milieu
PERSBERICHT
Allochtone jongeren strijden voor beter milieu
Vanaf 7 maart op www.youtellme.nl

Op 7 maart opent de landelijke stichting voor Turkse en Marokkaanse
jongeren
TUMAJON, in samenwerking met de Nationale Jongerenraad voor Milieu en
Ontwikkeling (NJMO) de website You Tell Me! Op deze site kunnen allochtone
jongeren zich uitspreken over leefbaarheid en veiligheid in hun omgeving.
Met deze site willen beide organisaties allochtone jongerenparticipatie op
het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling verder stimuleren. De
opening vindt plaats in het Jongeren Infocafé The Site in Amsterdam, van
14.00 tot 17.00

Amsterdam -
Samen met de NJMO zet TUMAJON zich met het project You Tell Me! in om
allochtone jongeren met elkaar te laten brainwaven over vraagstukken als
leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en milieu. Dit project heeft als
doel
om allochtone jongeren via het internet (www.youtellme.nl) zelf te laten
vertellen hoe zij denken over duurzame ontwikkeling in de breedste zin van
het woord. Dit kan gaan over leefbaarheid en veiligheid in de wijk,
natuurbehoud in hun omgeving, tot en met de klimaatconferentie die in
Marakech (Marokko) in november van dit jaar gehouden wordt.
Volgens TUMAJON bestuurslid Rachid Kati zijn "allochtone jongeren zich
momenteel sterk op vele terreinen aan het ontwikkelen met inbegrip van
milieuvraagstukken. Daar komt bij dat het investeren in je eigen
leefomgeving een ultieme vorm is van meedoen en je steentje bijdragen
binnen
de maatschappij. Hoe zij dat vorm willen geven, bepalen zij zelf. Het
internet is een zeer populair medium onder allochtone jongeren en kan
daarmee de interessevelden onder allochtone jongeren versneld verbreden en
verdiepen".

De NJMO is met het project You Tell Me! begonnen om ook allochtone jongeren
mee te laten praten over duurzaamheid. In dit project worden verschillende
activiteiten georganiseerd samen met allochtone jongerenorganisaties. De
website www.youtellme.nl is een bijzonder voorbeeld van deze samenwerking.
De samenwerking tussen TUMAJON en NJMO levert dan ook een win-win situatie
op. Volgens Floor Kaspers van het NJMO zijn "allochtone
jongerenorganisaties
waaronder TUMAJON zich veel breder aan het oriënteren dan enkel de
discussies over hangplekken en criminaliteit. Het wordt tijd dat de term
allochtone jongeren niet meer direct wordt geassocieerd met problemen,
achterstanden en overlast. Juist het laten horen van de eigen opvattingen
van allochtone jongeren, kan mensen hier opnieuw over laten nadenken.".
Veel
allochtone jongeren geven zelf mede vorm aan de Nederlandse samenleving op
allerlei terreinen. De interesse voor milieu en duurzame ontwikkeling onder
deze jongeren kan door de NJMO een duwtje in de juiste richting krijgen.
Tegelijkertijd leert het NJMO weer van hen wat zij belangrijk vinden en
welke nieuwe visies zij er mogelijk op na houden.

De startbijeenkomst is op 7 maart in The Site op de Nieuwezijds Voorburgwal
323 in Amsterdam van 14.00 tot 17.00 uur. Op deze bijeenkomst wordt de
website om 15.00 officieel aangeklikt en volgt een discussie onder
allochtone jongeren over milieu en leefomgeving.
-------------------------------------------------------
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Tumajon                NJMO
Tel: 06-24231027          030-2316833/06-51949339
Contactpersoon Rachid Kati  Contactpersoon Floor Kaspers


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam