[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Land en Stad - februari-artikelenCHINESE WTO-ONDERHANDELAAR KWAAD

Zie: http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw


Long Yongtu, Chinees onderhandelingsleider voor de WTO past ervoor de
grenzen met een reuzezwaai open te gooien voor Westerse agro-concerns. Het
Westen "moet weten waar de grens ligt" verklaarde hij getergd.
Over deze kwestie en over nog meer ongemak voor WTO-vrienden kan je lezen
in:

 de februari-aflevering van 

			Land en Stad
	Boereninitiatief en boerenverzet, wereldwijd


Verder:
* Indiase boeren rukken gentech katoenstruiken uit
 - voorbereiding grootse actie tegen globalisering -
* Zelfvoorzienings-economie, de zeug en de ploeg
 - overpeinzingen van een boerendochter en sociologe -
* Discussie-bijeenkomsten en zakken zaad
 - Indiaas landbouwnetwerk Navdanya schiet te hulp -
* Geen gentech, maar 'lokale agro-biodiversiteit'
 - brochure over gentech in de Derde Wereld -   Zie: http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw
 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam