[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Drie vakatures bij Omslag! Oproep aan sollicitanten. Per 1 januari 2001 zijn er bij Omslag, Werkplaats voor Duurzame 
Ontwikkeling in Eindhoven *), drie vakatures voor banen van elk 24 
of 32 uur per week. 

 In ieder geval twee daarvan zijn zogenaamde I/D-banen, waarvoor 
mensen in aanmerking kunnen komen die minimaal een jaar 'officieel 
werkloos' zijn. 
 Daarnaast is een 'reguliere' baan voor een periode van een jaar, 
ihkv. het nieuwe projekt Idealen in Uitvoering. 

 Voor alle vakatures zoeken we mensen die Omslag al enigszins 
kennen. Mensen die met enthousiasme achter de idealen, werkwijze en 
aktiviteiten van Omslag staan, en die er veel zin in hebben om het 
Omslag-werk verder uit te bouwen. 
 Dat vraagt om een brede en aktieve maatschappelijke belangstelling, 
maar ook om verantwoordelijkheidsgevoel, eigen initiatief en 
doorzettingsvermogen. En dat alles in kombinatie met een gezonde 
dosis idealisme, flexibiliteit en kreativiteit. 

 Omslag werkt op een niet-hierarchische en kollektieve manier. 
Alle medewerkers zijn mede-verantwoordelijk voor het totaal en voor 
de dagelijkse gang van zaken. Binnen deze struktuur werkt ieder 
redelijk zelfstandig aan afgesproken 'eigen' taken. Grote klussen 
pakken we samen aan. Ieder doet een deel van het reguliere dagelijkse 
werk. 

 Het takenpakket wordt in onderling overleg afgesproken. 
Daarbij valt ondermeer te denken aan een mix van schrijven van 
artikelen, verslagen en brochures, mee-organiseren van Aanloopdagen, 
een bus-/fietstour en UTOPIA 2001, foto- en videowerk, publiciteits- 
en mediawerk, archief en administratie, netwerken via persoonlijke 
kontakten, telefoon, email en internet, bijhouden van de Aktie 
Agenda, deelname aan en facilitaire ondersteuning van geweldloze 
akties en kampagnes. 

 In 2001 start Omslag met een gloednieuw projekt: Idealen in 
Uitvoering! Onderdelen van dit projekt zijn ondermeer: het maken van 
een Wereldkrant, een bus-/ fietstour organiseren langs eko-pioniers 
projekten in Nederland, met videoverslag, en het organiseren van 
UTOPIA 2001. 

 Omslag betaalt aan medewerkers eenzelfde salaris bij een gelijk 
aantal uren. 

 Wie belangstelling heeft voor een baan bij Omslag kan een 
uitgebreide vakaturebeschrijving en een informatiepakketje aanvragen. 
 En wie meteen al wil solliciteren, wordt verzocht een uitgebreide 
brief met C.V. te sturen aan Omslag, Postbus 81, 5600 AB Eindhoven. 
 Sollicitatiebrieven moeten uiterlijk 1 februari 2001 bij Omslag 
binnen zijn.. 

 Meer informatie over deze vakatures is verkrijgbaar bij Omslag, 
tel. 040-2910295 (vraag naar Dick Verheul of Marta Resink). 

-------- 
*) Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling is een landelijk 
werkende onafhankelijke basisorganisatie, opgericht in 1994. 
  Omslag brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, 
kultuur, werk, ekonomie en solidariteit. Met akties, bijeenkomsten, 
publikaties en doe-aktiviteiten werkt Omslag aan een kleurrijke, 
duurzame samenleving. 
  Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, het tweemaandelijks 
tijdschrift voor doen-denkers. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam