[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Persbericht: MYSOLAR.COM VINDT HET OPTIMALE ZONNE-ENERGIESYSTEEMPersbericht 

> lancering van de website om het beste zonne-energiesysteem te vinden
> 
> MYSOLAR.COM VINDT HET OPTIMALE ZONNE-ENERGIESYSTEEM 
> 
> 
> Vanaf vandaag kan iedereen die geÔnteresseerd is in de aanschaf van een
> zonne-energiesysteem de beste oplossing vinden en bestellen op de Internet
> site www.MySolar.com. 
> 
> Naast allerlei algemene informatie over zonne-energie, worden bezoekers
> met behulp van een 'Wizard', waar geografische en andere (financiŽle)
> voorkeuren kunnen worden aangegeven, geleid naar het meest optimale
> zonne-energiesysteem voor hun situatie. In eerste instantie geeft de site
> informatie over zonnestroomproducten (fotovoltaÔsche energie of PV) van
> leveranciers in Nederland en Duitsland. 
> 
> De informatie is gepresenteerd in drie talen, te weten Engels, Duits en
> Spaans. Meer talen zullen worden toegevoegd. Elke leverancier ter wereld
> kan zijn productgegevens laten opnemen in MySolar.com, waardoor zijn
> bereik enorm kan worden vergroot en zijn marketingkosten kunnen dalen. 
> 
> MySolar.com zal de mondiale marktplaats worden voor potentiŽle klanten en
> aanbieders van zonne-energiesystemen. De verkopen van
> zonne-energiesystemen voor huishoudens, zowel zonneboilers (om tapwater te
> verwarmen) als zonnestroomsystemen ("PV", productie van elektriciteit)
> zijn de laatste jaren wereldwijd sterk gestegen. Om deze verkopen verder
> te stimuleren en een goed overzicht te bieden van wat het aanbod van
> zonne-energie is, is MySolar.com opgestart. Hiermee wordt verwacht dat
> meer mensen zonne-energie zullen gebruiken, waarmee zij een bijdrage
> kunnen leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen,
> veroorzaakt door het gebruik van koolwaterstoffen. 
> 
> MySolar.com is een product van E-concern (www.e-concern.com), een bedrijf
> gevestigd in Utrecht met de missie te zorgen voor duurzame energie voor
> iedereen. Dochters van Econcern zijn adviesbureau Ecofys, Econergy (Sales)
> en Ecostream (diensten voor eindgebruikers). 
> 
> 
> Voor de redactie: 
> Voor meer informatie over MySolar.com kunt u contact opnemen met Arjan
> Visser, tel. +31 30 2808 471, e-mail A.Visser@MySolar.com 
> 
> 
> Arjan Visser 
> 
> MySolar.com
> 
> P.O. Box 8408 
> NL-3503 RK Utrecht
> The Netherlands
> tel  +31 (0)30 2808 471
> fax +31 (0)30 2808 301
> A.Visser@MySolar.com
> WebSite: http://www.MySolar.com
> 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam