[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Manipulatie van GreenpeaceGeachte lezer,

Ik heb in navolging van professor Sjef Smeekens besloten mijn lidmaatschap
van Greenpeace op te zeggen naar aanleiding van onderstaand artikel.
Misschien zouden meer mensen dat moeten doen.

vriendelijke groet,

Ruut Brandsma
--------
-  student of physics at the University of Utrecht  -

-  close observer of conflict in former Yugoslavia  -

snail-mail: IBB 65 III, 3582 VT Utrecht, the Netherlands
e-mail: brandsma@phys.uu.nl (checked every day)
phone: +31-30-2511903
mobile:+31-6-15002205
phone/fax:020-8835439 (http:\\www.xoip.nl) geeft je gratis een faxnr.)
--------
Bron: Utrechts Universiteitsblad van 16 november 2000:
zie: http://ublad.warande.uu.nl/ubladen/32/12/Opinie.html
--------
Greenpeace is een campagne tegen gemodificeerde voedingsmiddelen begonnen.
Plantenfysioloog Sjef Smeekens is er niet gelukkig mee: het publiek wordt
op grote schaal belazerd, Greenpeace maakt een historische vergissing en
beschadigt zichzelf.

Zaterdagmiddag arriveerde ik op Schiphol na deelname aan een congres in
een van de belangrijkste Amerikaanse laboratoria op het gebied van de
moleculaire genetica: het 'Cold Spring Harbor Laboratorium' op Long Island
nabij New York. Op de treinreis naar huis werd ik op het station
geconfronteerd met de maisposter over
knapperige-cornflakes-met-schorpioengenen, ondertekend door Novartis, een
van de grootste plantenveredelaars ter wereld. Een fractie van een seconde
dacht ik, he de veredelaars vechten terug, maar toen daagde het: de
aangekondigde nieuwste anti-GMO campagne van Greenpeace is van start
gegaan.

Toen Greenpeace enige jaren geleden besloot actie te gaan voeren tegen
genetisch gemodificeerde planten en daarvan afgeleide voedingsmiddelen
(GMO's) wekte dat verbazing. Wetenschappelijk gefundeerde en breed
gedragen argumenten voor negatieve ecologische effecten of problemen met
de voedingsveiligheid ontbraken toen en ontbreken nog steeds. Integendeel,
zeer uitgebreid onderzoek uitgevoerd in de afgelopen vijftien jaren heeft
aangetoond dat GMO, binnen de bestaande regelgeving, een betrouwbare
technologie is die qua veiligheid niet onderdoet voor andere
landbouwkundige praktijken.

Interessant is nu dat Greenpeace op basis van het gevoel dat GMO's
schadelijk zijn al enige jaren campagnes uitvoert die stuk voor stuk
bedoeld zijn om het publiek angst aan te jagen. In deze overdreven
campagnes worden wetenschappelijke principes op grove wijze geweld
aangedaan. Vriendelijk gezegd manipuleert Greenpeace op professionele
wijze de publieke opinie en speelt het in op weerstanden tegen nieuwe
technologie. Minder vriendelijk kun je zeggen dat ze het publiek op grote
schaal belazeren. De nieuwste anti-GMO campagne van Greenpeace is alleen
maar te karakteriseren als laag bij de grond en weer uitsluitend inspelend
op emoties. De genoemde schorpioen- en rattengenen werden begin jaren
negentig gebruikt in enkele van de zeer vele studies naar nieuwe methoden
voor gewasbescherming. De studies met deze genen zijn daarna onmiddelijk
gestaakt. Op de posters doet Greenpeace het voorkomen alsof ze in
hedendaagse produkten zijn verwerkt. Verbazingwekken en laf is dat ze de
poster ondertekenen met Novartis.

Deze nieuwe actie is de laatste in een serie waarin op wel zeer
krampachtige wijze wordt geprobeerd de GMO technologie in een kwaad
daglicht te stellen. Vele eerdere campagnes zijn als een nachtkaars
uitgegaan. Denk aan de curieuze Putszai affaire (over vermeende toxische
aardappelen) die vooral uitblonk door onbenulligheid... helemaal niets
meer van gehoord. Van meer recente datum is de Monarchvlinder-affaire. In
het Greenpeace huisblad werd gekopt: De Monarch Sterft door de transgene
mais in de VS. Dit terwijl het in werkelijkheid voor de Monarchvlinder een
absoluut topjaar was. De lijst met onzin is lang.

Deze affaires tonen vooral aan dat Greenpeace-medewerkers zeer selectief
de wetenschappelijke literatuur afgrazen op zoek naar argumenten die in
hun straatje passen. Onderzoekers die andere gegevens publiceren worden
daarbij genegeerd en, erger, vaak afgeschilderd als een door
multinationals betaalde, onbetrouwbare kliek. Impliciet wordt daarbij het
wetenschappelijke proces in diskrediet gebracht.

Dit is erg jammer. Greenpeace maakt een historische vergissing. Het
vaarwel zeggen van geaccepteerde wetenschappelijke grondslagen als basis
van te ondernemen actie zal Greenpeace zwaar beschadigen. Een open,
moderne, genformeerde maatschappij straft dergelijk manipulatief gedrag
namelijk af. Greenpeace heeft dit al mogen ervaren met de Brent Spar
affaire. Naar al snel bleek was ook dat ongefundeerde stemmingmakerij,
waarvoor ze achteraf excuses hebben moeten aanbieden. Naar mijn
overtuiging is Greenpeace een veel te belangrijke organisatie om door
gevoels kwesties beschadigd te worden. In onze complexe maatschappij
hebben we geloofwaardige milieuorganisaties heel erg hard nodig, net zo
goed als betrouwbare wetenschappelijke processen.

Jammer is dat energie en middelen nu worden ingezet voor een non-issue.
Vele echte bedreigingen worden onvoldoende aangepakt. De wereldwijd snel
voortschrijdende verschraling, vermenging en vernietiging van ecosystemen
en de exponentiele bevolkingsaanwas, om maar eens wat te noemen. Maar ja,
daarvoor krijg je in de westerse wereld de handen minder makkelijk op
elkaar. Met deze laatste campagne is voor mij de maat echt vol en ik heb
dan ook deze week de opzegging van mijn Greenpeace-donateurschap gepost.

Sjef Smeekens, hoogleraar moleculaire plantenfysiologie-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam