[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] De ekologische crisis als kenmerk van onze moderne maatschappijBeste mensen. 

Onderstaand bericht stuur ik door op verzoek van Theo Ruyter. 
Reakties dus naar hem: th.ruyter@snm.nl 

De lezing van Dirk Geldof, auteur van het boek 'Niet meer maar beter', 
is zeker een aanrader voor wie aktief is/wil worden in de Internationale 
Niet-Winkeldag-kampagne, de Klimaatkampagne en aanverwante akties en 
kampagnes. 

Overigens: op zaterdag 25 november is het Niet-Winkeldag! 
Kijk voor uitvoerige informatie op: www.ddh.nl/nwd 

Met vriendelijke groet, 
Omslag, 

Marta Resink 

-------- Doorgestuurd bericht -------- 

       U I T N O D I G I N G 

Utrecht, 6 oktober 2000. 

Mevrouw/Meneer, 

Graag nodig ik u uit voor een lezing door dr Dirk Geldof op dinsdag 7 
november in Utrecht over "De ecologische crisis als kenmerk van onze 
moderne maatschappij en de onmacht van de bestaande instituties". De 
heer Geldof trok het afgelopen jaar de aandacht met zijn boek "Niet 
meer maar beter". Daarmee stelde hij zich uitdrukkelijk op het 
standpunt dat onze hedendaagse maatschappij in een diepgaande crisis 
verkeert en tekende hij verzet aan tegen "de dictatuur van het 
haalbare", die een uitweg uit die crisis blokkeert. Geldof mag 
gerekend worden tot de internationale school van sociologen, volgens 
wie de sociale strijd in ons deel van de wereld meer en meer draait om 
de verdeling van allerhande risico's. Hij onderscheidt met name 
ecologische, sociaal-economische en individualiseringsrisico's en 
constateert dat de bestaande instituties daar geen antwoord op hebben. 
Een sleutelbegrip in Geldofs visie is zelfbeperking, als alternatief 
voor de risicomaatschappij. Daarbij neemt hij afstand van de 
individuele benadering, die in Nederland al vele jaren gangbaar is en 
ook in de voorbereiding van het NMP4 weer naar voren komt. Volgens 
Geldof is deze benadering volstrekt onvoldoende om genoemde risico's 
te beteugelen. Vandaar dat hij pleit voor nieuwe instituties, die 
collectieve zelfbeperking mogelijk maken en tot stand brengen. Dr. 
Geldof is overigens niet alleen socioloog, maar ook politicus (Agalev) 
en als zodanig schepen in Antwerpen met in zijn portefeuille onder 
meer emancipatiebeleid en ontwikkelingssamenwerking. Voor meer details 
over het programma zie ommezijde. 

Ik verwacht dat het debat op 7 november aanknopingspunten biedt voor 
het Nederlands beleid, met name in het kader van het aanstaande NMP4 
en het daarop volgende nationale duurzaamheidsplan, en zou uw 
aanwezigheid dan ook zeer op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Natuur en Milieu 

A. van den Biggelaar, algemeen directeur 

-------------------------------------------- 

Programma lezing Dr. Geldof, 7 november 2000 

14.30-15.00 uur: ontvangst deelnemers 

15.00-15.05 uur: opening door drs. Jaap de Jong, voorzitter 

15.05-16.00 uur: lezing dr. Dirk Geldof 

16.00-16.20 uur: reactie van coreferent dr. Frans Vollenbroek, 
         dir. strategie & bestuur min. van VROM 

16.20-16.40 uur: pauze 

16.40-17.55 uur: discussie met zaal 

17.55-18.00 uur: sluiting 

Plaats: 

Het Polman's Huis (Zuilenzaal) 
Hoek Jansdam & Keistraat 
3512 HV Utrecht 
(plattegrond met routebeschrijving verkrijgbaar na aanmelding) 
_________________________________________________________________ 

Aanmelding per brief of fax bij 
SNM t.a.v. Theo Ruyter, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht, 
fax nr 030-2331311 of 
telefonisch bij de receptie van SNM: 030-2331328 

Naam: 

Organisatie: 

Adres: 

Telefoon/fax/e-mail: 

-------- Einde doorgestuurd bericht -------- 

* Zaterdag 25 november: Niet-Winkeldag * <http://www.ddh.nl/nwd> 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam