<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Nieuw boek: DUISTERE MACHTEN------- Forwarded message follows -------

Contactpersoon: Jan Paul Smit <jpsmit@xs4all.nl>Zojuist is uitgekomen het boek:

DUISTERE MACHTEN
=================

Het is geschreven door Jan Paul Smit, met medewerking van
Herman Verbeek.

Het boek is in zijn geheel te vinden op internet:

 http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw

en is gratis te downloaden en te printen.

        *     *     *

Van de achterflap:


 DUISTERE MACHTEN

agro-multinationals in het boerenbestaan, de wereld, ons eten

 Bijvoorbeeld Cargill


In onze tijd hebben kleine en middelgrote boeren overal in de wereld het 
moeilijk, zowel in de rijke als in de arme landen. Veel bedrijven zijn al 
over de kop gegaan, nog meer worden met faillissement bedreigd. De gevolgen 
voor de boerengezinnen zijn dramatisch en het platteland verandert 
drastisch van karakter. Is dit - hoe tragisch voor de direct betrokkenen 
ook - een noodzakelijk offer om de honger uit te bannen, om onze wereld 
welvarender te maken? Of verssrzaakt deze ontwikkeling juist de honger en 
de ondervoeding in de Derde Wereld en vormt zij tegelijkertijd een niet te 
becijferen verarming van het leven van ons allemaal, omdat we het directe, 
praktische contact met de natuur nog verder zullen verliezen? 

Dit boek beschrijft de werking van het proces dat de kleine boeren in het 
nauw brengt en concentreert zich op de agro-multinationals die de 
ontwikkelingen richten en opstuwen. Vervolgens geeft het boek een 
indringende beschrijving van Cargill, het grootste en machtigste bedrijf in 
deze sector, dat tegelijkertijd praktisch onbekend is. 

De heldere schrijfstijl, de uitgesproken visie, de vele illustratieve 
voorbeelden en de collage-achtige opbouw houden de aandacht gevangen en 
zetten aan het denken. 

De auteur, Jan Paul Smit, publiceerde als milieujournalist artikelen in 
diverse bladen en schreef een boek over de Indiase natuurwetenschapper 
Vandana Shiva, die momenteel leiding geeft aan een spraakmakende 
landbouwcampagne in haar land. 

Schrijver en politicus Herman Verbeek, die al tientallen jaren intensief 
betrokken is bij de ontwikkelingen in de landbouw, verleende zijn 
medewerking aan het boek. Hij komt met een scherpe analyse en schetst de 
voorwaarden om te komen tot een levensvatbare, menselijke landbouw in 
boerenhanden. 


BESTELLEN?
maak f 37,- over op giro 871 2032 
t.n.v. Agri & Cultuur, Amsterdam, 
onder vermelding van 'Duistere Machten'.
 

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam